Özdeğerlendirme Raporu Yönetici Özeti - 2023

Özdeğerlendirme Raporu Yönetici Özeti  2023 yılı dosyası ektedir.

Ekler

ÖDR DEĞERLENDİRME- 2023 Yönetici özeti.docx