İç Kontrol

İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2022

 
 

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2022

 
 

Özdeğerlendirme Raporu

 

 

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu Değerlendirme Raporu

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu Yönetici Özeti

2020

2021

2022

2023

KİDR

2020

2021

2022

2023

KİDR Kontrol Raporu ve Yönetici Özeti

2020

2021

2022

2023

KİDR Kontrol Formu

2023

 

Birim Akademik Danışmanlık Komisyonu

2024 Mart toplantı tutanağı