Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İç Kontrol
Birim İç Kontrol Güvence Beyanı
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü
Faaliyet Raporu
Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR)
KİDR Değerlendirme Raporu
Birim Görev Tanımı
Personel Görev Tanımları
Akademik Performans
İş Akış Şemaları
Yazı İşleri      Öğrenci İşleri     Muhasebe
Risk Değerlendirme Komisyonu ve Raporu

Öz Değerlendirme Raporları

Arkeoloji

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Coğrafya

Felsefe

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

İç Kontrol Standartları Eylem Planı
Birim Bütçe Analizi
Acil Durum Eylem Planı
Acil Durum Ekipleri

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)