Özdeğerlendirme Raporu - 2023

2023 yılı Özdeğerlendirme Raporu dosyaları ektedir.

Ekler

Arkeoloji.pdf
Batı Dilleri ve Edebiyatları.pdf
Coğrafya.pdf
Psikoloji.pdf
Sanat Tarihi.pdf
Sosyoloji.pdf
Tarih.pdf
Türk Dili ve Edebiyatı.pdf