Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

Fakültemiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin temel değerlerine doğrultuşunsa üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları korumak ve artırmak yolunda ilerlemektedir.

Bu Değerlerimiz: 

Adalet ve Liyakat

Aidiyet

Çevre Duyarlılığı

Demokratik Katılımcılık

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Etik Davranış

Evrensel Değerlere Saygı

Farklılıklara Saygı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlılık

Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Hesap Verebilirlik

İş Birliği, Dayanışma ve Paylaşma

Kalite Kültürü

Kentle Bütünleşme

Şeffaflık

Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma

Verimlilik