İyileştirme Kanıtları

Ölçme Değerlendirme Kapsamında İyileştirmeler raporları ektedir.

Ekler

2022 Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik İyileştirme Çalışmaları.pdf
2_2023 iyileştirme çalışmaları.pdf