Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Kurumsal Bilgiler

Tarihçemiz

Fakültemiz, 1993-1994 Öğretim yılında tek bölümle (Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü) Öğretime başlayan Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 26 Temmuz 2022 tarihli ve 5868 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile ayrılmıştır. İlgili karar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi kapatılarak yerine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi kurulmuştur.

Fakültemizde, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Coğrafya, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile 10 program bulunmaktadır. Fakültemizde 10 örgün, 3 ikinci öğretim olmak üzere 13 ayrı programda öğretim verilmektedir.

Fakültemizde Çift Dal ve Yan Dal uygulaması 2008 yılından bu yana öğrencilere birden fazla programdan öğretim alma olanağı tanınmaktadır. Bu arada yurt içi ve yurt dışı değişim programları da mevcuttur.

Fakültemizin Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan binasında, 21'i teknik donanıma sahip olmak üzere 41 derslik, 3 bilgisayar laboratuvarı, Coğrafya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerine ait araştırma ve öğrenci laboratuvarları ile Sanat Tarihi Bölüm kütüphanesi, Türk-Avustralya Kültür Merkezi yer almaktadır.

Misyon

Fakültemizin misyonu;  

Milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel düşünce ve değerlere sahip, toplum ve bilim dünyasına saygılı, bilimin temel ilkeleri doğrultusunda doğa, toplum ve uygulamalı bilimleri bağdaştırarak ulusal/bölgesel ölçekteki projelerle üretilen bilgiyi paylaşan,

Ulusal - uluslararası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmeyi; kendi mesleklerinde yetkili ve bilgili bireyler yetiştirmeyi amaç edinen,

Bilimin temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, gelişime açık, girişimci ve ekip çalışmasına yatkın, bilginin yayılmasını ve uygulanmasını sağlayan, araştırma, bulma, uygulama süreçlerini içeren bilimsel yöntemler çerçevesinde düşünen bireyler yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ve yükseköğretimde yer alan temel vizyonlar doğrultusunda; alanında nitelikli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran, uluslararası saygın bilimsel yayınlarda kabul görecek nitelikte bilgi üretimi gerçekleştiren ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek bölgesel anlamda öncü, uluslararası düzeyde tercih edilebilen, araştırma ve öğretim birimleri arasında yer alan saygın bir eğitim kurumu olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Fakültemiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin temel değerlerine doğrultuşunsa üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları korumak ve artırmak yolunda ilerlemektedir.

Bu Değerlerimiz: 

Adalet ve Liyakat

Aidiyet

Çevre Duyarlılığı

Demokratik Katılımcılık

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Etik Davranış

Evrensel Değerlere Saygı

Farklılıklara Saygı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlılık

Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Hesap Verebilirlik

İş Birliği, Dayanışma ve Paylaşma

Kalite Kültürü

Kentle Bütünleşme

Şeffaflık

Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma

Verimlilik

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)