Paydaş İlişkileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İç Paydaşları

 • Akademik personelimiz,
 • İdari personelimiz,
 • Öğrencilerimiz,

İç Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dış Paydaşları

Kamu Kurumları:

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Troya Müzesi Müdürlüğü 
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Çanakkale) 
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Yerel Yönetimler:

 • Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 
 • Çanakkale Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB)

Sivil Toplum Kuruluşları:

 • Lions Kulübü
 • GEA Arama Kurtarma Çanakkale Şubesi

Özel Sektör Kuruluşları:

 • Çanakkale Koleji

Mezunlarımız:

 •  

Dış Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

Toplantılar 

Faaliyetler