Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Paydaş İlişkileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İç ve Dış Paydaşları aşağıda belirtilmektedir.

  • Valilik, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar,
  • Yüksek Öğretim Kurulu,
  • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
  • Özel Sektör Kuruluşları,
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Akademik personelimiz,
  • İdari personelimiz,
  • Öğrencilerimiz,
  • Mezunlarımız.

 

İç Paydaş Toplantıları
 

 

Dış Paydaş Toplantıları
 

 

İç Paydaşlar İçin Memnuniyet Anketleri

Akademik Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

İdari Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

 

Dış Paydaşlar İçin Memnuniyet Anketleri

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Mezun Çalıştıran İşverenler Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)