Fakültemiz İç Paydaş Toplantısı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İç Paydaş Toplantısı 19.12.2022 tarihinde Üniversitemiz Troya Kültür Merkezi Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumunda yapıldı. Toplantıya Fakültemiz Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Zahide ACAR ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIZ, Kalite Güvence Alt Komisyonu üyeleri, akademik ve idari personeli ile öğrencileri, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yabancı Dilleri Yüksekokulu, Turizm Fakültesi ile diğer Fakülte ve Yüksekokul temsilcileri ile Üniversitemiz Kalite Güvence Ofisi sorumlusu Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU katıldı.

İç paydaş toplantısı, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIZ tarafından Fakültemiz ve Fakültemizde yürütülen kalite güvence ve akreditasyon çalışmalarına ilişkin bir sunumla başladı.

Toplantıda;

-Fakültemiz ile Üniversitemizin diğer Fakülte ve Yüksekokulları Bölüm ve Programları arasında uygulanabilecek çift anadal ve yandal programlarına ilişkin görüş ve öneriler.

-Üniversitemizin Kurumsal Akreditasyon sürecinde yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin görüş ve öneriler.

-Fakültemiz öğrencilerinin Üniversitemizin diğer Fakülte ve Yüksekokulları/Meslek Yüksekokullarından seçmeli ders alabilmelerine ilişkin görüş ve öneriler.

-Fakültemiz ile Üniversitemizin akademik birimlerince yapılabilecek bilimsel ve disiplinlerarası işbirliği çalışmaları ile ilgili görüş ve öneriler.

-Assos İnsan ve Toplum Bilimlerinde Araştırmalar Dergisi ile ilgili görüş ve öneriler.

konuları görüşüldü.