Çanakkale Belediyesi - Fakültemiz Dış Paydaşı

Dekanımız Prof. Dr. Onur Özbek, Dekan yardımcısı Prof. Dr. Ekin Kozal ve Kalite Güvence Alt Komisyon üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Sayın Özlem Eryiğit ve Koruma Uygulama Denetim Bürosundan (KUDEB) Sayın Ahmet Yuran ve Seyyide Gültekin ile fakülte-belediye işbirlikleri konusunda toplantı gerçekleştirdi. Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Birimi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan KUDEB, fakültemizin kalite güvence çalışmalarında önemli bir dış paydaşı olarak yer alacak.