Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Onur ÖZBEK

Dekan

onurozbekcomu.edu.tr

-----

Doç. Dr. Zahide ACAR

Dekan Yardımcısı

Coğrafya Bölümü

zacarcomu.edu.tr

-----

Yusuf EĞİLMEZGİL

Fakülte Sekreteri V.

yegilmezgilhotmail.com

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)