Özdeğerlendirme Raporu Değerlendirme Raporu - 2023

Özdeğerlendirme Raporu Değerlendirme Raporu 2023 dosyaları ektedir.

Ekler

Arkeoloji Bölümü-ÖDR Kontrol Formu.doc
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü-ÖDR Kontol Formu.doc
Coğrafya Bölümü-ÖDR Kontrol Formu.doc
Psikoloji bölümü-ÖDR Kontrol Formu.docx
Sanat Tarihi-ÖDR Kontrol Formu.doc
Sosyoloji Bölümü-ÖDR Kontrol Formu.docx
Tarih Bölümü ÖDR Kontrol Formu.docx
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-ÖDR Kontrol Formu.docx