Özdeğerlendirme Raporu Yönetici Özeti - 2022

Özdeğerlendirme Raporu Yönetici Özeti - 2022 ektedir.

Ekler

2022_ITBF_ODR_degerlendirme_ve_yonetici_ozeti.pdf