Öğrenciler İçin Sık Sorulan Sorular

 

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

Konu: Öğrenciler İçin S.S.S.

13.07.2022

 

            ÖNEMLİ BAĞLANTILAR

S: Akademik takvime nereden bakabilirim?

C: Üniversitemiz Akademik Takvimine ÇOMÜ web sitesinde yer alan “Akademik Takvim”  başlığı altından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bkz. https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/akademik-takvim-r10.html

 

S: Ders programına nasıl ulaşabilirim?

C: Bölümümüzün web sitesinde yer alan “Ders Programı”  başlığı altından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bkz. http://tarih.fef.comu.edu.tr/ders-programi/lisans-ders-programlari-r3.html

 

KAYIT

S: ÖSYM tarafından Üniversitenize yerleştirildim. Kayıt için gerekli belgeleri ve kayıt tarihlerini nereden öğrenebilirim ?

C: Web sitemizde üst menüde yer alan ÖSYM işlemleri / İlk Kayıtlar başlığı altından gerekli belgeleri ve kayıt tarihlerini öğrenebilirsiniz.

 

S: Kayıt yenileme işlemi yaptıracak mıyım?

C: Akademik takvimden "Kayıt Yenileme" tarihlerini kontrol edip,ilgili takvim aralığında Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi(ÜBYS) üzerinden 1. sınıflar dahil ders seçme işlemini kendileri yapmalıdırlar.

Öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Öğrenciler ilgili tarihler arasında katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak üniversite bilgi yönetim sistemi(ÜBYS) üzerinden ders kaydı yapmakla yükümlüdürler. Danışman onayından sonra ders kayıt onay raporunun çıktısı alınarak hem öğrenci hem de danışman tarafından imzalanır ve ilgililer tarafından saklanır.

 

KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ

S: Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarını nereden öğrenebilirim?

C: Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarlarını web sitemizdeki  Katkı Payları başlığı altından veya Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebilirsiniz.

 

S: %10’a girmenin şartları nelerdir?

C: Web sitemizin Yönetmelikler başlığı altındaki Mevzuat sekmesi Yönergeler kısmında yer alan Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesinden ulaşabilirsiniz.

 

S: % 10’a girdiğime dair belgeyi nereden alabilirim?

C: Öğrencisi olduğunuz ilgili akademik birimin öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz.

 

YATAY GEÇİŞ – DİKEY GEÇİŞ

S: Yatay geçiş hakkında bilgi verir misiniz?

C: Kurumlararası ve Kurum içinden ÇOMÜ Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür. Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ve başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilmektedir. Başvuru Koşullarına ve gerekli belgelere web sitemizin Yatay Geçiş başlığı altından ulaşabilirsiniz.
            Ayrıca bkz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş duyurusu

 

S: Dikey geçişle üniversitenize yerleştim. Kaçıncı sınıftan öğrenime başlayacağım?

C: Kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul  Yönetim Kurulunca  intibak işlemleriniz yapılır ve öğrenime kaçıncı sınıftan başlayacağınıza karar verilir.

 

S: Yandal ve çift anadal hakkında bilgi alabilir miyim?

C: Tarih bölümü öğrencileri YD ve ÇAD olarak ÇOMÜ’de sadece Sanat Tarihi bölümünde ÇAD yapabilmektedir. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinin ÖSYM İşlemleri başlığına göz atınız.
            Ayrıca bkz: ÇOMÜ - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

FARABİ ve ERASMUS

 

S: Erasmus Programı hakkında bilgiyi nereden alabilirim?

C: Üniversitemiz Erasmus Koordinörlüğü’nden alınabilir.
Ayrıca bkz. ÇOMÜ - Erasmus Koordinatörlüğü

 

S: Farabi Değişim Programı hakkında bilgiyi nereden alabilirim?

C: Yurtiçi değişim programları için Farabi Ofisinden, Yurtdışı değişim  programları için Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Üniversitemiz Farabi Değişim Programı web sitesinden de yararlanabilirsiniz.
            Ayrıca bkz. ÇOMÜ - Farabi Değişim Programı

 

S: Yabancı Uyruklu öğrencilerin üniversitenize kabul edilmesi hakkında detaylı bilgiyi nereden alabilirim?

C: Üniversitemiz  student.comu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

DERS – SINAV

S: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olabilir mi?

C:  Üniversitemiz Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 12.maddesine göre yeni kayıt yaptıran öğrenciler öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk haftasında kayıt yaptırdıkları birime dilekçe (onaylı transkript ve ders içerikleri) ile başvurarak, muafiyet talebinde bulunabilirler.

 

S: Hangi müfredata tabi olduğumu ve kaç kredi ile mezun olacağımı nereden öğrenebilirim?

C: Bölüm sekreterliğinizden, Okulunuz öğrenci işleri bürosundan veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenebilirsiniz.

 

S: Kayıt yenileme işlemlerinde, alt yarıyıllardan başarısız olduğum dersi bırakıp üst yarıyıldan ders alabilir miyim?

C: Yönetmeliğimize göre başarısız olduğunuz ve döneminde almadığınız dersleri öncelikle almak zorundasınız.

 

S: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

C: Teorik derslerin % 70’ne, uygulamalı derslerin %80’ne devam zorunluluğu vardır.

Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenciler o derse ait sınavlara giremezler.

 

S: Akademik Yetersizlik ne demektir?

C: Genel Not Ortalaması (GNO) 1.80’in altında olan öğrenciler akademik yetersizliğe düşmüş sayılırlar. Bu öğrenciler olması gereken yarıyıllardan ders alamazlar. Akademik Yetersizlik için, lisans programlarının 4.yarıyılından itibaren her dönem sonundaki GNO’ya bakılır.

Akademik Yetersizliğe düşen öğrenciler GNO’sunu yükseltmek için öncelikle başarısız oldukları dersler ile birlikte isterlerse şartlı başarılı (DC-DD) derslerini de alabilirler.

 

S: Bütünleme sınavına kimler girebilir?

C: Yarıyıl Sonu Sınavları sonunda başarısız olan (FF-FD) veya yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmasına rağmen girmeyen ve başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

 

S: Yaz Okulunda kaç kredilik ders alabilirim?

C: Bir öğrenci Yaz Okulunda 18 AKTS'yi aşmamak üzere en fazla 3 ders alabilir.(2013 ve öncesi kayıtlılar en fazla 3 ders 10 kredi)

 

S: Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse en az kaç öğrenci kayıtlanmalıdır?

C: En az 8 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.

 

S: Yaz Okulunda devam zorunluluğu var mıdır?

C: Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önceden devam koşulunun yerine getirilmiş olması o dersin devam zorunluluğunu kaldırmaz.

 

S: Staj işlemleri için ne yapmalıyım?

C: İlgili bölüme veya akademik birime başvurmanız gerekmektedir.

 

BELGE - KİMLİK BAŞVURULARI

S: Öğrenci belgesini nereden alabilirim?

C: UBYS üzerinden online belge talep edip, elektronik imzalandıktan sonra yine UBYS üzerinden indirebilirsiniz. Islak imzalı belge başvurularınız için okulunuzun öğrenci işleri bürosuyla irtibata geçebilirsiniz.

 

S: Öğrenci kimliğimi kaybettim, ne yapmam lazım?

C: Herhangi bir yerel gazeteye verilen kayıp ilanı ve Ziraat Bankası Onsekiz Mart Şubesine yatırılan 25 TL kimlik ücreti dekontu ile birlikte birimlerinin öğrenci işleri bürolarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

S: Askerlik İşlemleri konusunda nereden bilgi alabilirim?

C: Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosundan veya askerlik şubelerinden gerekli bilgiyi alabilirsiniz. EK-C2 belgeleri öğrenci işleri büronuz tarafından ilgili askerlik şubelerine gönderilmektedir.

 

KAYIT DONDURMA / YILLIK İZİN

S: Kayıt Dondurma ve İzinli Olma hakkında nereden bilgi alabilirim?

C: Yönetmeliğimizin 29, 30 ve 31. maddelerinde konuyla ilgili gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

 

S: En fazla kaç yarıyıl kayıt dondurabilirim?

C: Yönetmeliğimizin 29.maddesinin d bendi gereğince “Bir öğrencinin öğrenim süresince toplam en çok normal öğrenim süresinin yarısı kadar kaydı dondurulabilir. Ancak 30/c ve 30/f maddesinde gösterilen nedenlerin devamı halinde yönetim kurulunca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir. Verilen kayıt dondurmalar öğretim süresinden sayılmaz.”kayıt dondurulur.

 

S: Kayıt Dondurmak için ne zamana kadar dilekçe verebilirim?

C: Kayıt dondurmak için başvurular eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı sonuna kadar yapılır. Bunun dışındaki hallerde, öğrencinin mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren 10 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına /Yüksekokul Müdürlüğüne başvurması ve olayı belgeler ile kanıtlaması zorunludur.

 

BURS

S: Burslar hakkında nereden bilgi alabilirim?

C: Burslar ile ilgili duyuruları biriminizdeki panolardan takip edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna veya üniversitemiz Burs ve Barınma Koordinatörlüğü'ne başvurabilirsiniz.

 

YÖNETMELİK / YÖNERGE

S: Üniversitemiz Yönetmelik ve Yönergelerine nereden ulaşabilirim?

C: Üniversitemiz Yönetmelik ve Yönergelerine web sitemizin Mevzuat başlığından ulaşabilirsiniz.

 

S: Yönetmelik ve Yönergelerde takıldığım hususlar için kiminle görüşebilirim?

C: Danışmanınız, bölüm sekreterliğiniz veya biriminiz öğrenci işleri büronuz ile görüşebilirsiniz.

 

S: Lisansüstü Yönetmeliği hükümleri ve uygulamalar konusunda nereden bilgi alabilirim?

C: Lisansüstü Eğitim Ensitüsü'nden bilgi alabilirsiniz.

 

DİĞER

S: Hazırlık sınıfı hakkında bilgiyi nereden alabilirim?

C: Yabancı Diller Yüksekokulundan ve ilgili birimin web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

 

S: İsteğe bağlı hazırlık okumuş olmanın getirileri nelerdir?

C: Eğer gerçekten tarih alanında ilerlemek istiyor ve bu hususta zaruri olan İngilizce gerekliliğinden kurtulmak istiyorsanız, hazırlık sınıfı sizin için biçilmiş kaftan. Öncesinde hiçbir önbilgiye sahip olmanıza da gerek yok.

 

S: Belli bir düzeyde İngilizce biliyorum, bu durumda hazırlık sınıfında nasıl bir durum beni bekliyor?

C: Hazırlık sınıfı öncesinde her katılımcının İngilizce düzeyini ölçecek bir seviye belirleme sınavı gerçekleştiriliyor. Bu sınav vasıtasıyla katılımcıların seviyelerine göre sınıflar belirleniyor ve eğitimler de bu sınıflarda farklı seviyelerden başlıyor. Dolayısıyla yabancı dilde halihazırda hâkim olduğunuz seviyeye göre eğitim görecek oluyorsunuz.

 

S: İngilizceye belli oranda hakimim, lisans birinci sınıfta zorunlu İngilizce dersine girmek zorunda mıyım?

C: Her güz dönemi başlangıcında lisans birinci sınıflara yönelik bir İngilizce muafiyet sınavı gerçekleştiriliyor. Dönem başında öğrenci işleri ile irtibata geçerek bu sınava kaydolup, muafiyet sınavından yeterli puanı almanız halinde lisans birinci sınıftaki zorunlu İngilizce dersine girmek zorunluluğundan kurtulabilirsiniz.

 

S: Yabancı dilim yok ve hazırlık okumadım, ne yapmam gerekiyor?

C: Hiçbir şey için geç değildir. Hâlâ gerek kişisel çalışmayla gerek özel kurslara kaydolarak İngilizce dahil her yabancı dili öğrenebilirsiniz. Ancak unutmayın zaman çabuk geçiyor, bu yüzden ne kadar erken davranırsanız o kadar iyidir.

 

S: Danışmanıma ve dersi veren öğretim elemanına nasıl ulaşabilirim?

C: İlgili akademik birimdeki sekreterliğe veya öğrenci işleri bürosundaki yetkililere sorarak ulaşabilirsiniz.

 

S: Öğrenci hak ve işlemlerine ilişkin bilgiyi nerden alabilirim?

C: Öğrenci hak ve işlemlere ilişkin; öncelikle bölüm sekreterliklerinden, danışmanınızdan, bölüm başkanı veya yardımcılarından, birimdeki öğrenci işleri personelinden, çözümsüzlük durumunda Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından bilgi alabilirsiniz.

 

S: Gri  pasaport için gerekli belgeyi nereden alabilirim?

C: Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinörlüğü’nden alınabilir.

 

S: Danışmanımı nasıl öğrenebilirim?

C: Bölümümüzün web sitesinde yer alan “Danışmanlık”  başlığı altından ulaşabilirsiniz.

 

S: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

C: 2022 yılı içerisinde alınan karar doğrultusunda Fen ve Edebiyat Fakültesi 2 ayrı fakülteye ayrılmıştır. Fen Bilimleri Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak eski Fen ve Edebiyat Fakültesi binasında yer almaktadır. Fakülteyle ilgili duyuru ve haberlere ulaşmak için fakülte web sitesini inceleyebilirsiniz.
            Ayrıca bkz. https://itbf.comu.edu.tr/

 

 

S: Harf notu nedir? Başarı notu nedir? Almış olduğum not neyi ifade ediyor?

C: Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki gibi takdir edilir:

 • 90 – 100 AA 4.00
 • 85 – 89 BA 3.50
 • 80 – 84 BB 3.00
 • 70 – 79 CB 2.50
 • 60 – 69 CC 2.00
 • 55 – 59 DC 1.50
 • 50 – 54 DD 1.00
 • 40 – 49 FD 0.50
 • 0 – 39 FF 0.00
 • Yeterli YE -
 • Yetersiz YS -
 • Devamsız DS 0.00

Yukarıdaki tabloya göre;

a) Bir dersten bir öğrenci; (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış, (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi koşullu başarmış, (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır.

b) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır.

c) Girmeyi hak etmediği bir sınava giren öğrencinin aldığı not iptal edilir.

d) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır.

Öğrencilere, yukarıdaki puanlara karşılık gelen başarı notundan daha aşağıda başarı notu verilmez.

 

S: Kaç lira harç yatıracağım? Harç yatırma işlemi nasıl oluyor?

C: İkinci öğretim olan arkadaşlarımızın ödeyeceği harç ücreti her sene ÇOMÜ sitesinde ilan edilmektedir.
            Ayrıca bkz. https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/katki-paylari-r35.html

 

S: Öğrenciliğim süresince yararlanabileceğim burslar nelerdir ve bu konuda hangi kurumlara başvurabilirim?

C: Bu hususta ilk önerilebilecek burs Kredi Yurtlar Kurumu bursudur. Her sene Kasım ayında gerçekleşen başvuru sürecini kaçırmayın. Eğer burs kazanamazsanız mezun olduktan iki sene sonra geri ödeme süreci başlayan öğrenci kredisi gibi bir seçeneğiniz de bulunuyor. Tarih bölümünde okuduğunuz için bir de Türk Tarih Kurumu bursuna başvurmayı deneyebilirsiniz. Bunlar dışında belediyeler, kaymakamlıklar, sanayi odaları gibi bazı yerel kurumlar da öğrencilere burs imkânı vermektedirler.

 

S: Güz dönemi ve bahar dönemi nedir?

C: Her eğitim öğretim yılı iki dönemden oluşmaktadır ve dönemler isimlerini tesadüf ettikleri mevsimlerden almaktadırlar. Güz dönemi, güz (sonbahar) mevsimine denk geldiği için, eğitim öğretim senesinin ilk dönemi “güz dönemi” olarak adlandırılmaktadır. İkinci dönem de aynı nedenden dolayı “bahar dönemi” olarak adlandırılır.

 

S: Kampüs içerisinde üniversitenin öğrencilere sağladığı özel bir yemek hizmeti mevcut mu?

            C: Evet, Adnan Menderes Parkı’nın hemen üstünde, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin karşısında ÖSEM binası yer almaktadır. Bu binanın üçüncü katında belli saatlerde öğrencilere özel düşük ücretli tabldot yemek çıkartılmaktadır. Ödeme ön ödemeli öğrenci kimlik kartınız ile gerçekleştirilir.

 

S: Formasyon nedir? Nasıl alınır?

C: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı olarak bilinen eğitim, öğretmenlik için eğitim almamış bireylere öğretmenlik hakkında teknik bilgi vererek öğretmenlik mesleğini yapabilecek yetkinlikler kazandırmayı amaçlar. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır. Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar. Üniversitemizde Eğitim Fakültesi bünyesinde verilen Formasyon eğitimi için mezun olma şartı aranmaktadır (2022).
            Ayrıca bkz: http://formasyon.comu.edu.tr/

 

S: Akademik Birimlere nasıl ulaşabilirim?

C: Öğrenci işleri web sitesinde bulunan Akademik Birimler İletişim Bilgileri sayfasından ulaşabilirsin.
            Ayrıca bkz: Akademik Birimler İletişim Bilgileri

 

S: Mazeretim dolayısıyla sınava giremedim/kaçırdım ne yapmalıyım?

C: Sınav Yönetmeliği’nin 24. Maddesi’ne göre;

 1. Sağlık sorunu yaşayan ve bu durumu sağlık raporu ile belgelendiren, birinci dereceden yakını vefat eden veya durumu 21 inci veya 32 nci maddelerde belirtilen bir duruma uyan öğrenciler, sınav gününü izleyen en geç bir hafta içinde durumlarını ilgili birime bildirmek ve belgelemek koşuluyla şahsen ve/veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekilleri aracılığıyla mazeret sınavı talebinde bulunabilirler.
 2. İlgili Yönetim kurulunca sağlık raporu ve/veya mazereti kabul edilen öğrencilerin isimleri ve mazeret sınav tarihleri sınavdan önce ilan edilir.
 3. Öğrencinin geçerli bir gerekçe ileri sürmesi durumunda mazeretli veya raporluyken girmiş olduğu ara sınavların iptal edilip edilmeyeceğine ilgili bölüm Yönetim kurulu karar verir.

 

S: KYK Nedir?

C: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.
            Ayrıca bkz: Sıkça Sorulan Sorular (Yurt)
 

S: KYK Bursu Nedir?

C: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
            Ayrıca bkz: KYK Bursu

 

S: KYK Öğrenim Kredisi Nedir?

C: Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Ayrıca bkz: KYK Bursu

 

S: AKTS Nedir?

C: AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bizim bölümümüzde her dönem 45 akts kredisi verilmektedir ancak en az 30 akts kredisini  tamamlamak zorundayız. Dönem içerisinde dersten kaldığımızda veya üstten ders almak istediğimiz zaman 45 akts kredisi kadar ders alabilmekteyiz.

Ayrıca bkz: https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetm.html

 

S: Alttan Ders Nedir?

C: Güz döneminde olan öğrenciler için bir önceki Güz döneminde bulunan derslerin başarısız olma durumudur. Aynı durum Bahar dönemi için de geçerlidir. Güz dönemindeki dersi Bahar döneminde alamazsınız (program değişmediği sürece). Başarısız olduğunuz dersten eğer devamsızlıktan kaldıysanız devam zorunluluğunuz da bulunmaktadır. Devamsızlık probleminiz yoksa eğer derse katılımınız zorunlu değildir. Ancak sınavlara girmek zorundasınız. Ayrıca bu dersleri mevcut döneminiz içerisinde almak durumundasınız. Aksi halde yeni döneminizdeki derslere kredinizi kullanamazsınız.

Ayrıca bkz: https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetm.html

 

S: Üstten Ders Nedir?

C: Güz döneminde olan öğrenciler için bir sonraki Güz döneminde bulunan derslerin önceden olma durumudur. Aynı durum Bahar dönemi için de geçerlidir. Güz dönemindeki dersi Bahar döneminde alamazsınız (program değişmediği sürece). Birinci sınıf ile bulunduğu sınıfın öncesi dönemlerdeki tüm derslerini almış ve başarmış olması halinde bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla GNO’su en az 3.00 olan öğrenciler isterlerse bir üst yarıyıldan da danışmanlarının onayı ile ders alabilirler. Üst yarıyıldan ders alan öğrencinin alabileceği azami kredi miktarı ile ilgili olarak 18’inci madde hükümleri uygulanır.

Ayrıca bkz: https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetm.html

 

S: Yükseltmeye Alınan Ders Nedir?

C: Notu “DD-DC” olan dersler GNO'ya bakılmaksızın yükseltmeye alınabilir, transkriptten silinemez. GNO 2.00’ın üzerinde ise notu “CC” ve üzeri dersler yükseltmeye alınabilir.

Ayrıca bkz: https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetm.html

 

 

YÖNETMELİKLER

 

 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 2013 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için()
 3. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 4. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 5. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
 6. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş)
 7. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 9. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 10. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
 11. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 12. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

 

YÖNERGELER & UYGULAMA İLKELERİ

 

 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi
 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans/Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi 
 4. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devam Takip Yönergesi
 5. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
 6. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
 7. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Uzaktan Eğitim Uygulama ve Staj Yönergesi
 8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
 9. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Yönergesi
 10. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlşkin Yönerge
 11. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi        
 12. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar
 13. 2547 Sayılı Kanunun 44.Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri (Ek Sınavlar Hakkında)
 14. Turizm Fakültesi’nin Ek Sınav Süreci Hakkındaki Görüş Soruları
 15. Önlisans-Lisans Uygulamalı Eğiitimler Yönergesi

https://destek.comu.edu.tr/makale/ogrenci-mail-adresine-nasil-giris-yapabilirim