"Sosyal Transkript Yönergesi ve Uygulama Esasları" Gündemli Toplantı

31 Mayıs 2024 tarihinde "Sosyal Transkript Yönergesi ve Uygulama Esasları" gündemli bir toplantı, Fakültemiz Akademik Danışmanlık Komisyonu ve Sosyal Transkript Komisyonu Üyelerinin katılımıyla eşgüdümlü olarak gerçekleştirildi.

 

Toplantı tutanaklarına ulaşmak için lütfen tıklayın.