TÜBİTAK-BİDEB 2023 Yılı 3. Dönem 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliği Desteği

TÜBİTAK-BİDEB 2023 Yılı 3. Dönem 2237-Bilimsel Eğitim Etnikliklerini Destekleme Programı sonuçlarına göre  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü  öğretim üyesi Prof. Dr. Ekin Kozal’ın yürütücülüğünü yaptığı "Antik Malzemeler ve Teknolojiler II" adlı başvuru desteklenmeye hak kazanmıştır. Bilimsel Eğitim Etkinliği düzenleme kurulunda Sanat Tarihi bölümünden Prof. Dr. Zekiye Uysal, ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayça Aydoğdu Emir, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Charles Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Güder, Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hazar Kaba ve Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çiğdem Gençler Güray bulunmaktadır. Bilimsel Eğitim Etkinliği kapsamında yurtiçinden Troya Müzesinden ve Çanakkale Onsekiz Mart, Ankara, Sinop, Van Yüzüncü Yıl, Süleyman Demirel, Ege, Cumhuriyet, İstanbul Üniversitelerinden; yurtdışından ise Boston ve Tübingen Üniversitesi ile Bochum Almanya Madencilik Müzesinden uzmanlar ve öğretim üyeleri ders verecek. Bu etkinlik 2018 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Prof. Dr. Ekin Kozal’ın yürütücülüğünde başarı ile gerçekleştirilen ‘Antik Malzemeler ve Teknolojiler I’ başlıklı etkinliğin devamı olarak planlanmıştır. Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’na başvurumuzu desteklediği için teşekkürlerimizi sunarız.

Etkinlik web sayfası: https://antikmalzeme.comu.edu.tr