Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü Değerlendirme Toplantısı

Üniversitemiz Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü tarafından 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 15.00’de Fakültemiz toplantı salonunda Birim Kalite Güvence Komisyonu üyeleri ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Kurumsal Akreditasyon Ara Değerlendirme Süreci öncesinde Birimimizde sürdürülen Kalite Güvencesi çalışmaları değerlendirilmiş ve gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlere ilişkin konular görüşülmüştür.