İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Birim Kalite Güvence Alt Komisyon Toplantısı

Fakültemiz Kalite Güvence Alt Komisyonu toplantısı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Onur ÖZBEK, Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilek KANTAR ve alt komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda Fakültemiz 2023 KİDR raporu hazırlanması amacıyla bölüm temsilcileri arasında görev dağılım ve 2024 yılı kalite çalışmaları için öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk, etkinlik ve Tübitak lisans projelerinin teşvik edilmesinin gereği üzerinde konuşuldu, iyi dilek ve temennilerle sonlandırıldı.

0

Ekler

2024 02 kalite guvence.pdf