İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Birim Kalite Güvence Alt Komisyonu Toplantısı

Fakültemiz Kalite Güvence Alt Komisyonu toplantısı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Onur ÖZBEK, Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilek KANTAR, alt komisyon üyeleri ve öğrenci temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Faaliyet raporu, KİDR raporu gibi farklı faaliyetler için veri girişinin bir elde toplanarak zaman kaybının önlenmesi, işyerinde verimliliğin artırılması için öğretim elemanlarının ve bölümlerin faaliyetlerinin tek bir veritabanı altında toplanmasının gerekliliği vurgulandı. Bu sorunu çözmeye yönelik dijital bir platform sağlanması için Rektörlük makamına talepte bulunulması önerildi. İTBF Fakültesi dış paydaşlarının belirlenebilmesi için Üniversitemizin ilgili birimleriyle irtibata geçilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Kalite Birimi yıllık raporlarının hazırlanabilmesi amacıyla görevlendirilecek öğretim elemanlarının bölümler arasında rotasyon yoluyla seçilmesi önerildi. Fakültemizdeki öğrenci sayısının fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda, kalite güvence çalışmaları dahilinde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin fakülte bazında nasıl yürütüldüğü konusunda araştırma yapılması kararı alındı. Toplantı iyi dilek ve temennilerle sonlandırıldı.

Ekler

Kalite Güvence Toplantı Tutanağı_09.docx