İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2023 yılı İç Paydaş Toplantısı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İç Paydaş Toplantısı 19.12.2023 tarihinde Üniversitemiz Troya Kültür Merkezi Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumunda yapıldı. Toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Onur ÖZBEK Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ekin KOZAL Üniversitemiz Rektörlük Üst Komisyon Üyesi Prof. Dr. Kemal Melih Taşkın, Rektörlük Üst Komisyon Üyesi Öğr. Gör. Dr. Ergül SÖYLEMEZOĞLU ile fakültemiz akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2023 yılı İç Paydaş toplantısı Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Onur ÖZBEK tarafından fakültemizde yürütülen kalite güvence ve akreditasyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirme sunumu ile başladı.

Fakültemiz kalite güvence politikaları hakkında bilgilendirme sunumu Kalite Güvence ve Akreditasyon çalışmalarından sorumlu Dekan Yardımcımız   Prof. Dr. Ekin Kozal tarafından; Kalite Güvence Komisyonu 2023 Faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu ise Kalite Güvence Alt Komisyonu Koordinatörü Doç. Dr. Onur Bamyacı tarafından yapıldı. Fakültemiz Bölümlerinin Kalite süreçleri kapsamında 2023 Yılı Ar-ge, Liderlik-Yönetişim, Toplumsal Katkı, Eğitim-Öğretim faaliyetleri Bölüm Başkanları tarafından sunuldu.

Fakültemizin akademik personel memnuniyet anket sonuçlarının değerlendirilmesi sunumu Kalite Güvence Alt Komisyonu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bengi Ünal tarafından; idari personel memnuniyet anket sonuçlarının değerlendirilmesi Fakültemiz Kalite Güvence Alt Komisyonu üyesi Fakülte Sekreteri Yusuf Eğilmezgil tarafından; öğrenci memnuniyet anket sonuçlarının değerlendirilmesi sunumu ise Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencimiz  Zeynep Naz Topaktaş tarafından yapıldı. Üniversitemiz Sosyal Transkript uygulaması ve yönergesi hakkında kısa bilgilendirme sunumu ise Fakültemiz Kalite Güvence Alt Komisyonu Koordinatör Yardımcısı Dr. Gamze Özdemir Planalı tarafından gerçekleştirildi. 2023 yılı İç Paydaş toplantısı; fakültemizin güçlü ve zayıf yönleri, ders ve öğretim planlarının ilgili alana/sektöre uygun biçimde iyileştirmesine yönelik öneri ve öğrenci iş yükü tasarımında iyileştirmeler konularını kapsayan soru-cevap ile değerlendirilmesi ardından iç paydaşların dilek ve temennileri ile son buldu.