İdari Personel Toplantısı

İdari Personel Toplantısı 04.01.2024 Perşembe günü saat 15:00'da Dekanlık Toplantı Salonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Onur ÖZBEK, Dekan yardımcısı Doç. Dr.Dilek KANTAR ve  Fakülte Sekreteri Yusuf EĞİLMEZGİL’in katılımıyla gerçekleşmiştir.

Toplantıda, eski yılın bitmiş ve yeni bir yılın başlıyor olması nedeniyle yürütülen idari çalışmalar değerlendirilmiş, idari personelin ihtiyaç ve talepleri dinlenmiş ve diğer güncel idari konular görüşülerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur.

Ekler

İTBF Fakülte İdari Personel Toplantısı Tutanağı.docx