Dr. Öğr. Üyesi Melikenaz Yalçın'a (Psikoloji bölümü) poster birincilik ödülü

Fakültemiz Psikoloji bölümü öğretim üyesi Melikenaz Yalçın, Uluslararası Katılımlı 47. Grup Psikoterapileri Kongresi Bilimsel Programı çerçevesinde  “Grup Terapisinde İyileştirici Faktörler Envanteri Kısa Formu’nun (İFE-KF) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” başlıklı poster bildirisi birincilik ödülünü kazanmıştır.

Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz!