Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İdari Personel Görev Tanımları

Yapılandırılıyor.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)