İyileştirmeler

Ölçme Değerlendirme Kapsamında İyileştirmeler raporu hazırlanmaktadır.

Ekler

2022 Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik İyileştirme Çalışmaları.pdf