Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Misyon - Vizyon

MİSYON: Fakültemizin misyonu;  

Milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel düşünce ve değerlere sahip, toplum ve bilim dünyasına saygılı, bilimin temel ilkeleri doğrultusunda doğa, toplum ve uygulamalı bilimleri bağdaştırarak ulusal/bölgesel ölçekteki projelerle üretilen bilgiyi paylaşan,

Ulusal - uluslararası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmeyi; kendi mesleklerinde yetkili ve bilgili bireyler yetiştirmeyi amaç edinen,

Bilimin temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, gelişime açık, girişimci ve ekip çalışmasına yatkın, bilginin yayılmasını ve uygulanmasını sağlayan, araştırma, bulma, uygulama süreçlerini içeren bilimsel yöntemler çerçevesinde düşünen bireyler yetiştiren bir fakülte olmaktır.

 

VİZYON: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ve yükseköğretimde yer alan temel vizyonlar doğrultusunda; alanında nitelikli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran, uluslararası saygın bilimsel yayınlarda kabul görecek nitelikte bilgi üretimi gerçekleştiren ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek bölgesel anlamda öncü, uluslararası düzeyde tercih edilebilen, araştırma ve öğretim birimleri arasında yer alan saygın bir eğitim kurumu olmaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)