OSMANLI TARİHÇİLİĞİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN SURAİYA FAROQHİ BÖLÜMÜMÜZÜN DAVETİYLE ÜNİVERSİTEMİZDE KONFERANS VERDİ
27.11.2023