Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı

Dışişleri Bakanlığımız tarafından 14 Mayıs-22 Nisan 2022 tarihlerinde ilk kez düzenlenmiş olan Yeniden Asya Sertifika Eğitim Programı (YASEP)'in, ikincisinin 16 Nisan-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmesi öngörülmüştür. Adı geçen programa ilişkin ilgi yazı, duyuru metni, afiş, dilekçe örneği, başvuru formu, açık rıza ve aydınlatma metinleri ekte sunulmuştur.

Ekler

Ek-2.pdf
Ek-3.pdf
Ek-4.pdf
Ek-5.pdf
Ek-6.pdf
Ek-7.pdf