DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Cumhuriyetin ilanından önce Kurtuluş Savaşının en korkulu, en vahşi, en dayanılamayacak şartlarında bile vakurla Milli Mücadeleye hat safhada katkı veren Türk Kadını, Cumhuriyetin ilanından sonra da hem akademik düzeyde hem ulusun eğitim seferberliğinde her safhada her coğrafyada yer almıştır.

Atatürk’ün belirttiği gibi "Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır."

Atatürk yine başka bir söylevinde vurguladığı gibi: "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde, Anadolu köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim' diyemez."

Türk kadını sadece bir gün ya da bir hafta olarak değil her zaman kutlu ve mutlu olmalıdır.

 

Prof. Dr. Onur Özbek

Dekan